ROSKILDE STIFTØVRIGHED: Sognepræst til Ruds Vedby i Roskilde Stift

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stillingen som sognepræst i Ruds Vedby Pastorat i Roskilde Stift er ledig.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på kr. 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen – beliggende Sømarksvej 6, 4291 Ruds Vedby.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K., og sendes direkte til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15:00. Hvis ansøgningen sendes pr. mail kan autosvaret fra stiftet betragtes som kvittering for modtagelse af ansøgningen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sorø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

ROSKILDE STIFTØVRIGHED, Stændertorvet, 4000 Roskilde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Via e-mail: kmros@km.dk

Telefonisk: 46381920

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5894504

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet