Daglig leder søges til Sirius botilbud i Vestsjælland - vær med til at sætte retning på og videreudvikle et nyt bosteds koncept for voksne

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for at lede og motivere et team af dygtige medarbejdere?

Ønsker du at skabe en tryg og stabil hverdag for vores beboere?

Til en nyoprettet afdeling i Vestsjælland - efter Servicelovens §§ 107/108/66 - søger vi en dygtig daglig leder. Afdelingen forventes at åbne 01.05.2024, og du får hermed mulighed for at være med til at sætte retningen og præge kulturen - næsten fra starten.

I Sirius ønsker vi at skabe et helt nyt og spændende botilbudskoncept med høj socialfaglig kvalitet. Botilbuddet er et individuelt tilpasset specialtilbud til borgere, der typisk ikke trives i de eksisterende botilbud. Målgruppen er borgere med nedsat psykisk funktionsevne, herunder mental retardering – med komplekse problemstillinger og/eller problemskabende adfærd.

Den overordnede idé er bl.a., at vi vil arbejde med helt små enheder og teams, som skal kunne give borgeren en følelse af kontrol, gode relationer, tryghed, respekt og omsorg samt muligheder for relevante og meningsfulde aktiviteter.

Vi ønsker den daglig leder, der vil

 • implementere arbejdsgange og processer samt værdier, metoder og tilgange.
 • varetage en hensigtsmæssig ledelse af afdelingen og sikre kvalitet i den pædagogiske indsats.
 • sikre at tilbuddet drives efter Serviceloven, Kvalitetsmodellen samt de beskrevne rammer.
 • sikre en god og tillidsfuld dialog med kommunerne samt tilsyn og andre instanser.

En spændende opgave, som stiller krav til dig

Vi forventer, at du har en relevant social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse. Vigtigst er dog, at du ”tænder på” ledelsesopgaven, og har lyst til at udvikle og prøve dig selv af i forhold til personaleledelse inden for det socialpædagogiske område.

Derudover ønsker vi os, at du

 • har erfaring med arbejdet med borgere med nedsat psykisk funktionsevne.
 • formår at arbejde struktureret med vores metoder/tilgange og dokumentationssystemer, og formår at bruge disse aktivt til at finde de rette pædagogiske løsninger for den enkelte beboer.
 • tør at stå fast på at lave et tilbud på beboernes præmisser og med udgangspunkt i beboernes behov og ressourcer.
 • er dygtig til at lave daglig sparring med personalet samt sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.
 • tør at stille spørgsmål ved samt udfordre vaner og overbevisninger med respekt for medarbejdernes indsats i dagligdagen.
 • er involverende, lydhør, retningsgivende og har en tydelig ledelsesstil.
 • er en robust person med pondus, som fylder i landskabet på den gode måde – med anerkendelse og respekt.

Du får til gengæld

I dette job får du en unik mulighed for at prøve dig selv af i en utroligt spændende – og vigtig – opgave, med store muligheder for at sætte dit præg på resultaterne i samarbejde med et team af dygtige medarbejdere, hvor humor og åbenhed er naturligt og hvor refleksion og faglighed vægtes højt.

Herudover får du

 • gode ansættelsesvilkår og -rettigheder herunder en god pensions- og sundhedsordning.
 • gode muligheder for faglig udvikling og uddannelse.
 • en udviklingsorienteret arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder for den rette medarbejder.
 • et tæt samarbejde med den øvrige ledelse, hvor der ikke er langt fra ideer til beslutninger.

Interesseret?

Ring evt. til Udviklingschef Christina Røschmann på tlf. 61483833. Vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler, indtil vi finder den rette kandidat til jobbet.

Det er et krav, at du har kørekort til bil og kan fremvise tilfredsstillende børne- og straffeattest.

Ansøgningsfristen er 20. februar 2024, men vi gennemgår ansøgninger og CV’er løbende.

Ansøgning, CV og relevante eksamens-/kursusbeviser uploades via dette link: https://ansogning.densocialfagligeorganisation.dk/dsfo/ 

Om os

Botilbuddet Sirius afd. Moltkesvej ligger på Moltkesvej 2, 4291 Ruds Vedby. Herudover har vi yderligere 1 botilbud ved Gislinge og 2 på Fyn med samme målgruppe. Du vil opleve et tæt samarbejde mellem tilbuddene og en stærk ledergruppe på tværs.

Vores mål er at tilbyde høj kvalitet i alt hvad vi gør, og visionen i vores aktiviteter og botilbud er helt enkelt ”at være det mest efterspurgte tilbud hos kommunerne, kendt for høj faglighed, tilpassede rammer og gode resultater”.

Du kan læse mere om Sirius på www.siriusbotilbud.dk

Sirius botilbud er en del af Den Socialfaglige Organisation ApS, der er en landsdækkende virksomhed med ca. 200 ansatte. Vi er specialiseret i at lave tilpassede løsninger af høj kvalitet på det socialfaglige område, hvor vi sætter mennesket i centrum. Vi vægter et godt arbejdsmiljø, kvalitet og ordentlighed højt i vores måde at drive virksomhed på, som driver en række enheder og institutioner i hele landet inden for det sociale område.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sorø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sirius Afd. Moltkesvej, Moltkesvej, 4291 Ruds Vedby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5978196

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet